18 juni 2024

Protokoll månadsmöte Juni KBGF och Kyrkås IF

 Protokoll  månadsmöte Maj KBGF och Kyrkås IF

Närvarande: Niklas Strömqvist, Jana Medin, Annika Karlsson, Ulrika Nilsson, Andreas Stais

2024-06-16

§1 Mötet öppnas

§2 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.

§3 Nöjeskommitén, Matstaffeten genomfördes med gott resultat. Bringåsen bjöd på sitt absolut bästa väder kvällen till ära.

§4 KIF Fotbollsskola har dragits igång av Stella Medin och Alfred Lund Eriksson med 11st anmälda. Start 24/6

§5 Åtgärdslistan

Åtgärdat:

Diskmaskinen är lagad av Håkan C

Kabel till robotgräsklipparen är tillfälligt lagad av Håkan C.

Behöver åtgärd:

Inventering av stol och bord: 16 Bord, 2 trasiga bord. 102 Stolar. 41st svarta stolar utan armstöd.

Eventuellt behövs nya bord. Kanske samtliga bord i cafeterian. 

Stora salen:

Golvet behöver ses över väldigt snart. Slipning/byte eller dylikt.

Ullis ringer och kollar / bokar tid för träff på bygdegårn, Niklas deltar.

Cafeterian:

Cafeterian behöver målas, Jana ska träffa Eric Friman på plats på onsdag. 19/6.

Mot hösten är tanken att dra ihop arbetsgrupp för målning.

Ute:

Skylten, Lars Sundqvist kan sponsra skylten. Vi tänker att man ska vrida skylten också

Micke Karlsson ska titta på det.§6 Övriga frågor

Driftsbidrag, vi var sen med ansökan och har nu skickat in en komplettering.

Köksutrustning, det behöver förnyas lite och köpas till. Bodil har listan men hon är inte närvarande.

Sen kommer vi behöva titta på att byta ut samtliga bestick.

Köpa in jämtlandsflagga till framtida festligheter? Bodil kollar pris 

§7 Nästa möte 1/9

§8 Mötet avslutas.