09 maj 2020

Månadsmöte 26 april 2020

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Olle Sjödin, Eskil Nlsson, Niklas Strömqvist.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 167 000, Bygdegården 60 000 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: Inställt på grund av Corona-virus.
§5 Åtgärdslistan:
 • Byta fläkt luftvärmepump entrén-Eskil
 • Kodlås till skrubben vid scen-Eskil
  • Inskaffa vit färg-Gunnar
  • Stänga strömmen över sommaren
  • Preliminära möten , sön 24 maj.
§6 Nöjeskommittén: Återkommer.
$7 Övriga frågor: Årsavgiften föreslås höjas till 50 kronor för 2021.
Arbetskvällar 16 mars och 11 maj från 18.00.
Eskil och Olle monterar Solarventen
Kläppe ordnar Majbrasan
Städdag lördag 2 maj från 10.00, förtäring utlovas.
§8 KIF: Gräsklipparens offert kvarstår 83 000 för två maskiner.
§9 Nästa möte: Ev söndag 24 maj 2020 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.

18 april 2020

Årsmöte 23 mars 2020

i Bygdegården, sida 1. Närvarande: 7 män och 3 kvinnor. §1 Ordförande Eskil Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. §2 Till mötesordförande valdes Eskil Nilsson och till mötessekreterare valdes Åke Larsson. §3 Som röstlängd fastställdes medlemsmatrikeln. §4 Jana Medin och Niklas Strömqvist valdes till att justera protokollet, jämte ordförande. §5 Årsmötet utlysande godkändes enligt stadgarna. §6 Mötet fastslog föreslagen dagordning. §7 Bygdegårdsföreningens Verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. §8 Kassarapporten gicks igenom och godkändes. §9 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. §10 Resultaträkning och balansräkning för år 2019 fastställdes och godkändes. §11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. §12 Ersättning för resor mm i samband med uthyrning fastställdes till max 5% av hyresintäkten. §13 Kyrkås IF Verksamhetsberättelse 2019 föredrogs och godkändes. §14 Idrottsföreningens kassarapport gicks igenom och godkändes. §15 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. §16 Resultaträkning och balansräkning för år 2019 fastställdes och godkändes. §17 Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. §18 Till ordförandde för de båda föreningarna valdes Eskil Nilsson. §19 Till styrelsen valdes Eskil Nilsson, Per-Åke Österholm och Olle Sjödin ordinarie och Johan Eriksson suppleant, på 2år . §20
 Till nöjeskommiten valdes Annika Karlsson, Jana Medin, Susanne Leijon, Olle Sjödin, Robert Hagström och Jon Hjelm med Jana Medin som sammankallande. §21 Val av revisorer: Hans Lanz och Per Åke Persson; suppleanter Mats Jacobsson och Hans Wahlström. §22 Val av valberedning: Hans Eriksson sammankallande, Sven Olov Nilsson och Anders Hedlind. §23 Medlemsavgiften för år 2021 beslutades till minst 50 kr för KBGF och 50 kr för KIF
. §24 Bygdegården uthyres per dygn räknat från 12.00 till 11.00 dagen efter. Bokning skall göras minst 14 dagar före önskad hyresdag. Åldersgräns för bokning är 20 år. Hela lokalen: 1 dygn-1500 kr, 2 dygn-2000 kr, 3 dygn 2500 kr, därefter per dygn elkostnad 2 kr/Kwh och 250 kr/dygn Protokoll Kyrkås Bygdegårdsförening Serveringen: 1 dygn-1000 kr, därefter per dygn 500 kr. Årsmöte 23 mars 2020 i Bygdegården, sida 2. Medlem bosatt i Kyrkås socken eller varit medlem senaste fem åren: Rabatt för medlemmar (privat fest ej inkomstbringande tillställning) 30% Aktiva medlemmar (privat fest ej inkomstbringande tillställning) 50% Möbler, porslin (endast medlemmar) 150 kr Förening med säte i Kyrkås för möten och kalas 0 kr Ungdomar i Kyrkås för möte, bordtennis etc. 0 kr Ungdomar i Kyrkås för födelsedagskalas Ody; 2 kr/kWh Uthyraren äger rätt att vid behov sätta hyran till valfritt belopp. Betalning skall ske i förskott. §25 Övriga frågor:
  Nästa månadsmöte bestäms till torsdag 26 april 2020 klockan 19.00 på Bygdegården.  Storsjökupens behov studeras vidare av Eskil.  Kläppe står på tur att anordna Majbrasan.  Anders Hedlind fortsätter att aktivera Idrottsföreningen. /Åke Larsson Justeras: Eskil Nilsson Jana Medin Niklas Strömqwist Kyrkås Bygdegårdsförening C/O Eskil nilsson Justeras: Eskil Nilsson Jana Medin Niklas Strömqwist

28 februari 2020

Månadsmöte 26 februari 2020

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Per-Åke Österholm , Olle Sjödin, Eskil NiNlsson, Johan Eriksson.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 142 000, Bygdegården 125 000 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: 4-5 april loppis, 30 april majbrasa, 9maj matstafett
§5 Åtgärdslistan:
 • genomgång Årsmöteshandlingar
 • Kåre och Kurt kör ut kallelse för årsmötet
  • Gunnar designar och Eskil skriver ut kallelsen
  • Olle ser till att vi får fika
  • Preliminära möten sön 29 mars, sön 26 april, sön 24 maj.
§6 Nöjeskommittén: Jobbar med loppis och Matstafett.
$7 Övriga frågor: Årsavgiften föreslås höjas till 50 kronor för 2021.
Arbetskvällar 16 mars och 11 maj från 18.00.
Eskil och Olle monterar Solarventen
Kläppe ordnar Majbrasan
Städdag lördag 2 maj från 10.00, förtäring utlovas.
§8 KIF: Gräsklipparen behöver aggregat som klipper renare.
§9 Nästa möte: Årsmöte måndag 23 mars 2020 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.

30 oktober 2019

Månadsmöte 29 oktober 2019

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Bodil Göransson, Eskil Nilsson, Niklas Strömqvist, Jana Medin Peråke Öföreningsterholm.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
Beslut: att höja åldern för uthyrning till 25 år på grund av utspårade Gymnasiefester. Att Gunnar och Eskil tar hand om förfallna fakturor.
§3 Tillgångar : KIF 161 890, Bygdegården 150 512 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: Pubafton i november.
§5 KIF: IFK City P09 har under sommaren och hösten haft stående träningar varje söndag. Vi har även spelat alla våra hemmamatcher på Kyrkåsvallen. Föräldrar och ledare har hjälps åt att ordna med en 7 mot 7 plan. Vi har målat linjer och städat klubbstugan. Vi hade både vår uppstart i våras där vi fick möjlighet att använda köket och vi avslutade säsongen med en föräldramatch där vi efteråt fikade i bygdegårdens cafeteria. Vi är mycket nöjda med att Kyrkås Idrottsförening låter oss nyttja klubbstugan och vi tycker att det är roligt att vi har så många spelare från byarna runt Kyrkås - Bringåsen, Lungre, Sjör och Mo.
 Tack för denna säsong och vi kör på även nästa.
 Johan Eriksson
§6 Nöjeskommittén: Har fullt upp med höstens aktiviteter.
$7 Övriga frågor: Intresset för ett gym i idrottsföreningens lokaler bör utredas.En Hub till kodlåsen inskaffas av Eskil. Inkoppling av fiberkabeln aktualiseras. Det reviderade hyresavtalet mailas ut till styrelsen. Niklas fortsätter att utveckla ny hemsida. Kallställning av Bygdegården konnmer ej att ske denna vinter.
§8 KIF: Gräsklipparen behöver aggregat som klipper renare.Eskil har nåt på gång.


§9 Nästa möte: Månadsmöte tisdag 20 november 2019 kl. 19.00 hos Eskil.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare

05 oktober 2019

Extra Månadsmöte 3 oktober 2019

Närvarande: Åke Larsson, Bodil Göransson, Eskil Nilsson, Niklas Strömqvist, Jana Melin.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Bygdegårdens uthyrning diskuteras pga missbruk från vissa gäster.
§3 Kan föreningen neka uthyrning till tex gymnasieföreningar?
§4 Hur påverkas driftbidraget från kommunen om uthyrningen minskar?
§5 Vilket ansvar kan ställas på hyresgästen som skriver under hyresavtalet?
§6 Bör man informera hyresgästen om eventuella tillstånd som kan behövas? Kan ett saftigt vite avskräcka vid avtalsbrott av oseriösa kunder? Skall åldern för att få tekna avtal höjas till exempelvis 25 år? Kan Nattvandring vara ett verksamt alternativ mot buset?$7 Övriga frågor: Skall bygdegården kallställas i vinter? Är det dags för Anton Walström att ta med sig ett gruslass till sin lastbilsparkering vid bygdegården? Preliminära datum för höstens möten torsdag 21/11 och torsdag 19/12, lokal meddlas vid kallelse. Tid 19.00.
§8 Niklas kollar med kommunen vad som gäller vid uthyrning av bygdegården Eskil jobbar vidare med hyresavtalet.


§9 Nästa möte: Månadsmöte torsdag 24 oktober 2019 kl. 19.00 lokal meddelas med kallelsen.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.

04 maj 2019

Månadsmöte 2 maj 2019

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Olle Sjödin , Bodil Göransson, Eskil Nilsson, Niklas Strömqvist, Jana Melin.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 132 939, Bygdegården 98 324 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: 4/5 Matstafett, 11/5 Skyttefest, 18-19/5 Brukshundutställning, 25-26/5 Jämthundsutställning.
§5 Åtgärdslistan:
 • Kyrkåswebben: Kompletteras med kontaktinformation för Övriga föreningar i bygden, Åke. Behöver uppdateras oftare.
 • Underhållsplan: enligt inventering tas fram av Gunnar.
  • Bardisken: kompletteras med fotstöd. Gunnar Olsson
  • Brandvarnare kompletteras av Eskil.
  • Belysningen i serveringen måste bytas, Eskil och Niklas spanar efter lämpliga armaturer för takmontering. Presenteras vid nästa möte. Budget 15 000 kronor.§6 Nöjeskommittén: Har fullt upp med vårens aktiviteter.
$7 Övriga frågor: Hur går med solarventen? Telekuren är till salu,annons på Facebook Köp/Sälj. Anbud senast 31 maj. Niklas bevakar resultatet.Aktuellt underhåll av elsäkerheten plus målning av serveringen och utvändigt. Bringåsens majbrasa inbringade 6443 kronor till kassan, det tackar vi för. Städdagen avnjutes söndag 2/6. Kontakten med Storsjöcupen hålls vid liv.
§8 KIF: Gräsklipparen behöver aggregat som klipper renare.Eskil och Niklas utreder ev insättande av robotgräsklippare Anders Hedlind skapar Sommarens program.


§9 Nästa möte: Månadsmöte tisdag 28 maj 2019 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.

04 april 2019

Månadsmöte 3 april 2019

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Per-Åke Österholm , Bodil Göransson, Kåre Eriksson, Eskil Nilsson, Niklas Strömqvist, Jana Melin.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 132 939, Bygdegården 98 324 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: 30/4 majbrasa kl.18.00, 4/5 Matstafett, 11/5 Skyttefest.
§5 Åtgärdslistan:
 • Kyrkåswebben: Kompletteras med kontaktinformation för Övriga föreningar i bygden, Åke. Behöver uppdateras oftare.
 • Underhållsplan: enligt inventering tas fram av Gunnar.
  • Bardisken: kompletteras med fotstöd. Gunnar Olsson
  • Brandvarnare kompletteras av Eskil.
  • Belysningen i serveringen måste bytas.§6 Nöjeskommittén: Har fullt upp med vårens aktiviteter.
$7 Övriga frågor: Hur går med solarventen? Telekuren är till salu. Aktuellt underhåll av elsäkerheten plus målning av serveringen och utvändigt.
§8 KIF: Gräsklipparen behöver aggregat som klipper renare Anders Hedlind skapar Sommarens program.
.
§9 Nästa möte: Månadsmöte torsdag 2 maj 2019 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.