09 maj 2020

Månadsmöte 26 april 2020

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Olle Sjödin, Eskil Nlsson, Niklas Strömqvist.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 167 000, Bygdegården 60 000 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: Inställt på grund av Corona-virus.
§5 Åtgärdslistan:
  • Byta fläkt luftvärmepump entrén-Eskil
  • Kodlås till skrubben vid scen-Eskil
    • Inskaffa vit färg-Gunnar
    • Stänga strömmen över sommaren
    • Preliminära möten , sön 24 maj.
§6 Nöjeskommittén: Återkommer.
$7 Övriga frågor: Årsavgiften föreslås höjas till 50 kronor för 2021.
Arbetskvällar 16 mars och 11 maj från 18.00.
Eskil och Olle monterar Solarventen
Kläppe ordnar Majbrasan
Städdag lördag 2 maj från 10.00, förtäring utlovas.
§8 KIF: Gräsklipparens offert kvarstår 83 000 för två maskiner.
§9 Nästa möte: Ev söndag 24 maj 2020 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.