28 februari 2020

Månadsmöte 26 februari 2020

Närvarande: Åke Larsson, Gunnar Olsson, Per-Åke Österholm , Olle Sjödin, Eskil NiNlsson, Johan Eriksson.

§1 Eskil Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
§3 Tillgångar : KIF 142 000, Bygdegården 125 000 kronor.
§4 Arrangemang i Bygden/gården: 4-5 april loppis, 30 april majbrasa, 9maj matstafett
§5 Åtgärdslistan:
  • genomgång Årsmöteshandlingar
  • Kåre och Kurt kör ut kallelse för årsmötet
    • Gunnar designar och Eskil skriver ut kallelsen
    • Olle ser till att vi får fika
    • Preliminära möten sön 29 mars, sön 26 april, sön 24 maj.
§6 Nöjeskommittén: Jobbar med loppis och Matstafett.
$7 Övriga frågor: Årsavgiften föreslås höjas till 50 kronor för 2021.
Arbetskvällar 16 mars och 11 maj från 18.00.
Eskil och Olle monterar Solarventen
Kläppe ordnar Majbrasan
Städdag lördag 2 maj från 10.00, förtäring utlovas.
§8 KIF: Gräsklipparen behöver aggregat som klipper renare.
§9 Nästa möte: Årsmöte måndag 23 mars 2020 kl. 19.00 i Bygdegården.
§10 Mötet avslutades av Eskil.
/Åke Larsson sekreterare.